hotline 0946 23 23 84

Thời gian làm việc Thời gian làm việc: 08.30 sáng - 10.00 tối

Đổi trả hàng Đổi trả hàng trong vòng 2 ngày

Giao hàng toàn quốc Giao hàng toàn quốc, miễn phí mua nhiều

Slide 2
slide 1
Slide 3
Slide 4

Shop 3 miền

Shop 3 miền

Sản phẩm nổi bật
BIKINI ĐI BIỂN BB6002
Mã SP: BB6002
92

BIKINI ĐI BIỂN BB6002

400,000 đ
Quần jeans QD6003
Mã SP: QD6003
97

Quần jeans QD6003

600,000 đ
Áo sơ mi, áo kiểu SM6003
Mã SP: SM6003
110

Áo sơ mi, áo kiểu SM6003

600,000 đ
Giày, Sandals nữ GD6008
Mã SP: GD6008
361

Giày, Sandals nữ GD6008

550,000 đ
Giày, Sandals nữ GD6005
Mã SP: GD6005
125

Giày, Sandals nữ GD6005

700,000 đ
Đầm hè nữ DM6031
Mã SP: DM6031
82

Đầm hè nữ DM6031

650,000 đ
Đầm hè nữ DM6028
Mã SP: DM6028
70

Đầm hè nữ DM6028

650,000 đ
Đầm hè nữ DM6026
Mã SP: DM6026
88

Đầm hè nữ DM6026

1,100,000 đ
Đầm hè nữ DM6021
Mã SP: DM6021
86

Đầm hè nữ DM6021

1,150,000 đ
Đầm hè nữ DM6020
Mã SP: DM6020
84

Đầm hè nữ DM6020

1,200,000 đ
Đầm hè nữ DM6018
Mã SP: DM6018
81

Đầm hè nữ DM6018

1,500,000 đ
Đầm hè nữ DM6007
Mã SP: DM6007
71

Đầm hè nữ DM6007

500,000 đ
Đầm hè nữ DM6006
Mã SP: DM6006
73

Đầm hè nữ DM6006

1,200,000 đ
Đầm hè nữ DM6002
Mã SP: DM6002
68

Đầm hè nữ DM6002

1,000,000 đ
Đầm hè nữ DM6001
Mã SP: DM6001
72

Đầm hè nữ DM6001

600,000 đ
Túi xách nữ TX6038
Mã SP: TX6038
74

Túi xách nữ TX6038

500,000 đ
Túi xách nữ TX6036
Mã SP: TX6036
123

Túi xách nữ TX6036

550,000 đ
Túi xách nữ TX6031
Mã SP: TX6031
67

Túi xách nữ TX6031

550,000 đ
Túi xách nữ TX6022
Mã SP: TX6022
51

Túi xách nữ TX6022

450,000 đ
Túi xách nữ TX6018
Mã SP: TX6018
49

Túi xách nữ TX6018

500,000 đ
Túi xách nữ TX6001
Mã SP: TX6001
153

Túi xách nữ TX6001

1,300,000 đ
Túi xách nữ TX5002
Mã SP: TX5002
506

Túi xách nữ TX5002

1,500,000 đ
Sản phẩm mới
Quần jeans QD6002
Mã SP: QD6002
93

Quần jeans QD6002

550,000 đ
Áo sơ mi, áo kiểu SM6007
Mã SP: SM6007
81

Áo sơ mi, áo kiểu SM6007

850,000 đ
Giày, Sandals nữ GD6007
Mã SP: GD6007
79

Giày, Sandals nữ GD6007

1,300,000 đ
Giày, Sandals nữ GD6002
Mã SP: GD6002
94

Giày, Sandals nữ GD6002

1,000,000 đ
Set đầm nữ hè DS6008
Mã SP: DS6008
85

Set đầm nữ hè DS6008

950,000 đ
Đầm hè nữ DM6030
Mã SP: DM6030
91

Đầm hè nữ DM6030

1,000,000 đ
Đầm hè nữ DM6019
Mã SP: DM6019
85

Đầm hè nữ DM6019

1,200,000 đ
Đầm hè nữ DM6010
Mã SP: DM6010
83

Đầm hè nữ DM6010

600,000 đ
Đầm hè nữ DM6009
Mã SP: DM6009
65

Đầm hè nữ DM6009

1,200,000 đ
Đầm hè nữ DM6008
Mã SP: DM6008
74

Đầm hè nữ DM6008

950,000 đ
Đầm hè nữ DM6005
Mã SP: DM6005
77

Đầm hè nữ DM6005

650,000 đ
Đầm hè nữ DM6004
Mã SP: DM6004
72

Đầm hè nữ DM6004

850,000 đ
Túi xách nữ TX6026
Mã SP: TX6026
74

Túi xách nữ TX6026

500,000 đ
Túi xách nữ TX6024
Mã SP: TX6024
72

Túi xách nữ TX6024

550,000 đ
Túi xách nữ TX6017
Mã SP: TX6017
69

Túi xách nữ TX6017

650,000 đ
Túi xách nữ TX6009
Mã SP: TX6009
84

Túi xách nữ TX6009

750,000 đ
Túi xách nữ TX6007
Mã SP: TX6007
70

Túi xách nữ TX6007

1,350,000 đ
Túi xách nữ TX6002
Mã SP: TX6002
90

Túi xách nữ TX6002

500,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6022
Mã SP: SD6022
57

SET ĐỒ NỮ SD6022

450,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6021
Mã SP: SD6021
44

SET ĐỒ NỮ SD6021

500,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6020
Mã SP: SD6020
38

SET ĐỒ NỮ SD6020

450,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6019
Mã SP: SD6019
45

SET ĐỒ NỮ SD6019

600,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6018
Mã SP: SD6018
60

SET ĐỒ NỮ SD6018

1,150,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6017
Mã SP: SD6017
46

SET ĐỒ NỮ SD6017

500,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6016
Mã SP: SD6016
40

SET ĐỒ NỮ SD6016

550,000 đ
Đầm hè nữ DM6034
Mã SP: DM6034
34

Đầm hè nữ DM6034

1,000,000 đ
Áo sơ mi, áo kiểu SM6012
Mã SP: SM6012
45

Áo sơ mi, áo kiểu SM6012

500,000 đ
Áo sơ mi, áo kiểu SM6008
Mã SP: SM6008
43

Áo sơ mi, áo kiểu SM6008

550,000 đ
Áo sơ mi, áo kiểu SM6006
Mã SP: SM6006
41

Áo sơ mi, áo kiểu SM6006

450,000 đ
Áo sơ mi, áo kiểu SM6004
Mã SP: SM6004
46

Áo sơ mi, áo kiểu SM6004

600,000 đ
Áo sơ mi, áo kiểu SM6002
Mã SP: SM6002
57

Áo sơ mi, áo kiểu SM6002

500,000 đ
Áo sơ mi, áo kiểu SM6001
Mã SP: SM6001
41

Áo sơ mi, áo kiểu SM6001

300,000 đ
Áo len nữ AL5102
Mã SP: AL5102
265

Áo len nữ AL5102

200,000 đ
600,000 đ
Áo len nữ AL5098
Mã SP: AL5098
333

Áo len nữ AL5098

200,000 đ
700,000 đ
Áo len nữ AL5097
Mã SP: AL5097
297

Áo len nữ AL5097

200,000 đ
600,000 đ
Áo len nữ AL5096
Mã SP: AL5096
257

Áo len nữ AL5096

200,000 đ
700,000 đ
Áo len nữ AL5095
Mã SP: AL5095
279

Áo len nữ AL5095

200,000 đ
500,000 đ
Áo len nữ AL4107
Mã SP: AL4107
625

Áo len nữ AL4107

600,000 đ
Áo len nữ AL4102
Mã SP: AL4102
716

Áo len nữ AL4102

600,000 đ
Áo len nữ AL4098
Mã SP: AL4098
647

Áo len nữ AL4098

600,000 đ
Áo len nữ AL5102
Mã SP: AL5102
265

Áo len nữ AL5102

200,000 đ
600,000 đ
Áo len nữ AL5098
Mã SP: AL5098
333

Áo len nữ AL5098

200,000 đ
700,000 đ
Áo len nữ AL5097
Mã SP: AL5097
297

Áo len nữ AL5097

200,000 đ
600,000 đ
Áo len nữ AL5096
Mã SP: AL5096
257

Áo len nữ AL5096

200,000 đ
700,000 đ
Áo len nữ AL5095
Mã SP: AL5095
279

Áo len nữ AL5095

200,000 đ
500,000 đ
Áo len nữ AL5094
Mã SP: AL5094
270

Áo len nữ AL5094

300,000 đ
650,000 đ
Áo len nữ AL5093
Mã SP: AL5093
307

Áo len nữ AL5093

300,000 đ
700,000 đ
VÁY ĐẦM YẾM DY6014
Mã SP: DY6014
32

VÁY ĐẦM YẾM DY6014

650,000 đ
Đầm hè nữ DM6034
Mã SP: DM6034
34

Đầm hè nữ DM6034

1,000,000 đ
Áo sơ mi, áo kiểu SM6012
Mã SP: SM6012
45

Áo sơ mi, áo kiểu SM6012

500,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6022
Mã SP: SD6022
57

SET ĐỒ NỮ SD6022

450,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6021
Mã SP: SD6021
44

SET ĐỒ NỮ SD6021

500,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6020
Mã SP: SD6020
38

SET ĐỒ NỮ SD6020

450,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6019
Mã SP: SD6019
45

SET ĐỒ NỮ SD6019

600,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6018
Mã SP: SD6018
60

SET ĐỒ NỮ SD6018

1,150,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6017
Mã SP: SD6017
46

SET ĐỒ NỮ SD6017

500,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6016
Mã SP: SD6016
40

SET ĐỒ NỮ SD6016

550,000 đ
Áo khoác nữ dáng dài AC5029
Mã SP: AC5029
451

Áo khoác nữ dáng dài AC5029

2,000,000 đ
Áo khoác nữ dáng dài AC5027
Mã SP: AC5027
323

Áo khoác nữ dáng dài AC5027

2,200,000 đ
Áo khoác nữ dáng dài AC5026
Mã SP: AC5026
360

Áo khoác nữ dáng dài AC5026

2,000,000 đ
Áo khoác nữ dáng dài AC5025
Mã SP: AC5025
363

Áo khoác nữ dáng dài AC5025

2,200,000 đ
Áo khoác nữ dáng dài AC5024
Mã SP: AC5024
311

Áo khoác nữ dáng dài AC5024

2,500,000 đ
Áo khoác nữ dáng dài AC5012
Mã SP: AC5012
437

Áo khoác nữ dáng dài AC5012

2,000,000 đ
Áo khoác nữ dáng dài AC5011
Mã SP: AC5011
545

Áo khoác nữ dáng dài AC5011

2,200,000 đ
Áo khoác nữ dáng dài AC5006
Mã SP: AC5006
428

Áo khoác nữ dáng dài AC5006

1,600,000 đ
Thông tin liên hệ

SHOP 3 MIỀN - SHOP3MIEN.COM
Địa chỉ: 18/7C D1 Lương Định Của, p. Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh
Handphone/ zalo/ viber: 0946.23.23.84;  0978 23 23 84 / 0909 73 23 84
Facebook: shop3mien / Túi xách shop3mien / Giày sandals shop3mien
Skype: shop3mien
Email: sales@shop3mien.com ; saleshop3mien@gmail.com;

 © Copyright 2012 www.shop3mien.com, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

0946 23 23 84
0978 23 23 84
0909 73 23 84

Back to top