hotline 0946 23 23 84

Thời gian làm việc Thời gian làm việc: 08.30 sáng - 10.00 tối

Đổi trả hàng Đổi trả hàng trong vòng 2 ngày

Giao hàng toàn quốc Giao hàng toàn quốc, miễn phí mua nhiều

Slide 2
slide 1
Slide 3
Slide 4

Shop 3 miền

Shop 3 miền

Sản phẩm nổi bật
Áo khoác nam AN6007
Mã SP: AN6007
265

Áo khoác nam AN6007

1,100,000 đ
Set đồ bé gái TE6030
Mã SP: TE6030
205

Set đồ bé gái TE6030

550,000 đ
Áo khoác len bé gái TE6022
Mã SP: TE6022
184

Áo khoác len bé gái TE6022

800,000 đ
Quần, yếm bé gái TE6012
Mã SP: TE6012
284

Quần, yếm bé gái TE6012

600,000 đ
Set đồ nữ SD6032
Mã SP: SD6032
269

Set đồ nữ SD6032

850,000 đ
Áo len nữ AL6009
Mã SP: AL6009
238

Áo len nữ AL6009

500,000 đ
Áo len nữ AL6007
Mã SP: AL6007
253

Áo len nữ AL6007

900,000 đ
Áo khoác nữ AC6010
Mã SP: AC6010
272

Áo khoác nữ AC6010

1,300,000 đ
Set đồ nữ SD6027
Mã SP: SD6027
220

Set đồ nữ SD6027

900,000 đ
Áo khoác nữ AC6007
Mã SP: AC6007
210

Áo khoác nữ AC6007

2,000,000 đ
Áo khoác nữ AK6007
Mã SP: AK6007
211

Áo khoác nữ AK6007

1,000,000 đ
Áo khoác nữ AC6006
Mã SP: AC6006
220

Áo khoác nữ AC6006

4,000,000 đ
Áo khoác nữ AC6005
Mã SP: AC6005
221

Áo khoác nữ AC6005

1,500,000 đ
Áo khoác nữ AC6003
Mã SP: AC6003
216

Áo khoác nữ AC6003

1,500,000 đ
Áo khoác nữ AC6002
Mã SP: AC6002
0

Áo khoác nữ AC6002

1,150,000 đ
Áo len nữ AL6001
Mã SP: AL6001
220

Áo len nữ AL6001

500,000 đ
BIKINI ĐI BIỂN BB6002
Mã SP: BB6002
328

BIKINI ĐI BIỂN BB6002

400,000 đ
Túi xách nữ TX5002
Mã SP: TX5002
681

Túi xách nữ TX5002

1,500,000 đ
Sản phẩm mới
Áo khoác nam AN6002
Mã SP: AN6002
203

Áo khoác nam AN6002

1,450,000 đ
Áo khoác bé gái TE6029
Mã SP: TE6029
211

Áo khoác bé gái TE6029

750,000 đ
Bộ đồ bé gái TE6026
Mã SP: TE6026
175

Bộ đồ bé gái TE6026

600,000 đ
Áo khoác len bé gái TE6020
Mã SP: TE6020
199

Áo khoác len bé gái TE6020

750,000 đ
Bộ đồ bé gái TE6009
Mã SP: TE6009
212

Bộ đồ bé gái TE6009

550,000 đ
Set đồ bé gái TE6005
Mã SP: TE6005
208

Set đồ bé gái TE6005

800,000 đ
Áo len nữ AL6011
Mã SP: AL6011
231

Áo len nữ AL6011

600,000 đ
Bộ đồ đông BDD6004
Mã SP: BDD6004
167

Bộ đồ đông BDD6004

750,000 đ
Áo khoác nữ AK6012
Mã SP: AK6012
205

Áo khoác nữ AK6012

550,000 đ
Set đồ nữ SD6028
Mã SP: SD6028
209

Set đồ nữ SD6028

750,000 đ
Áo khoác nữ AK6011
Mã SP: AK6011
179

Áo khoác nữ AK6011

1,300,000 đ
Áo khoác nữ AK6010
Mã SP: AK6010
219

Áo khoác nữ AK6010

1,050,000 đ
Áo khoác nữ AK6008
Mã SP: AK6008
182

Áo khoác nữ AK6008

1,350,000 đ
Áo len nữ AL6002
Mã SP: AL6002
237

Áo len nữ AL6002

800,000 đ
Giày, sandals nữ GD6049
Mã SP: GD6049
173

Giày, sandals nữ GD6049

650,000 đ
Áo khoác nữ AK6005
Mã SP: AK6005
257

Áo khoác nữ AK6005

1,000,000 đ
Áo khoác nữ AC6004
Mã SP: AC6004
205

Áo khoác nữ AC6004

1,300,000 đ
Áo khoác nữ AK6004
Mã SP: AK6004
193

Áo khoác nữ AK6004

850,000 đ
Giày, sandals nữ GD6045
Mã SP: GD6045
165

Giày, sandals nữ GD6045

850,000 đ
Áo khoác nữ AK6002
Mã SP: AK6002
184

Áo khoác nữ AK6002

1,400,000 đ
Áo khoác nữ AK6001
Mã SP: AK6001
168

Áo khoác nữ AK6001

1,000,000 đ
Giày, sadals nữ GD6043
Mã SP: GD6043
193

Giày, sadals nữ GD6043

900,000 đ
Bộ đồ thu đông phao trẻ em TE6001
Mã SP: TE6001
197

Bộ đồ thu đông phao trẻ em TE6001

1,100,000 đ
Quần jeans QD6002
Mã SP: QD6002
283

Quần jeans QD6002

550,000 đ
Áo sơ mi, áo kiểu SM6007
Mã SP: SM6007
395

Áo sơ mi, áo kiểu SM6007

850,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6022
Mã SP: SD6022
248

SET ĐỒ NỮ SD6022

450,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6021
Mã SP: SD6021
273

SET ĐỒ NỮ SD6021

500,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6020
Mã SP: SD6020
258

SET ĐỒ NỮ SD6020

450,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6019
Mã SP: SD6019
266

SET ĐỒ NỮ SD6019

600,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6018
Mã SP: SD6018
380

SET ĐỒ NỮ SD6018

1,150,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6017
Mã SP: SD6017
251

SET ĐỒ NỮ SD6017

500,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6016
Mã SP: SD6016
232

SET ĐỒ NỮ SD6016

550,000 đ
Đầm hè nữ DM6034
Mã SP: DM6034
210

Đầm hè nữ DM6034

1,000,000 đ
Áo sơ mi, áo kiểu SM6008
Mã SP: SM6008
277

Áo sơ mi, áo kiểu SM6008

550,000 đ
Áo sơ mi, áo kiểu SM6006
Mã SP: SM6006
251

Áo sơ mi, áo kiểu SM6006

450,000 đ
Áo sơ mi, áo kiểu SM6004
Mã SP: SM6004
559

Áo sơ mi, áo kiểu SM6004

600,000 đ
Áo sơ mi, áo kiểu SM6002
Mã SP: SM6002
255

Áo sơ mi, áo kiểu SM6002

500,000 đ
Áo sơ mi, áo kiểu SM6001
Mã SP: SM6001
229

Áo sơ mi, áo kiểu SM6001

300,000 đ
Áo len nữ AL5095
Mã SP: AL5095
525

Áo len nữ AL5095

200,000 đ
500,000 đ
Áo len nữ AL4107
Mã SP: AL4107
846

Áo len nữ AL4107

600,000 đ
Áo len nữ AL4102
Mã SP: AL4102
920

Áo len nữ AL4102

600,000 đ
Áo len nữ AL4098
Mã SP: AL4098
858

Áo len nữ AL4098

600,000 đ
Áo len nữ AL5095
Mã SP: AL5095
525

Áo len nữ AL5095

200,000 đ
500,000 đ
Áo len nữ AL5094
Mã SP: AL5094
492

Áo len nữ AL5094

300,000 đ
650,000 đ
Áo len nữ AL5093
Mã SP: AL5093
529

Áo len nữ AL5093

300,000 đ
700,000 đ
VÁY ĐẦM YẾM DY6014
Mã SP: DY6014
262

VÁY ĐẦM YẾM DY6014

650,000 đ
Đầm hè nữ DM6034
Mã SP: DM6034
210

Đầm hè nữ DM6034

1,000,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6022
Mã SP: SD6022
248

SET ĐỒ NỮ SD6022

450,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6021
Mã SP: SD6021
273

SET ĐỒ NỮ SD6021

500,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6020
Mã SP: SD6020
258

SET ĐỒ NỮ SD6020

450,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6019
Mã SP: SD6019
266

SET ĐỒ NỮ SD6019

600,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6018
Mã SP: SD6018
380

SET ĐỒ NỮ SD6018

1,150,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6017
Mã SP: SD6017
251

SET ĐỒ NỮ SD6017

500,000 đ
SET ĐỒ NỮ SD6016
Mã SP: SD6016
232

SET ĐỒ NỮ SD6016

550,000 đ
Áo sơ mi, áo kiểu SM6008
Mã SP: SM6008
277

Áo sơ mi, áo kiểu SM6008

550,000 đ
Áo khoác nữ dáng dài AC5027
Mã SP: AC5027
537

Áo khoác nữ dáng dài AC5027

2,200,000 đ
Áo khoác nữ dáng dài AC5026
Mã SP: AC5026
542

Áo khoác nữ dáng dài AC5026

2,000,000 đ
Áo khoác nữ dáng dài AC5025
Mã SP: AC5025
620

Áo khoác nữ dáng dài AC5025

2,200,000 đ
Áo khoác nữ dáng dài AC5024
Mã SP: AC5024
494

Áo khoác nữ dáng dài AC5024

2,500,000 đ
Áo khoác nữ dáng dài AC5012
Mã SP: AC5012
688

Áo khoác nữ dáng dài AC5012

2,000,000 đ
Áo khoác nữ dáng dài AC5011
Mã SP: AC5011
747

Áo khoác nữ dáng dài AC5011

2,200,000 đ
Áo khoác nữ dáng dài AC5006
Mã SP: AC5006
694

Áo khoác nữ dáng dài AC5006

1,600,000 đ
Thông tin liên hệ

SHOP 3 MIỀN - SHOP3MIEN.COM
Địa chỉ: 18/7C D1 Lương Định Của, p. Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh
Handphone/ zalo/ viber: 0946.23.23.84;  0978 23 23 84 / 0909 73 23 84
Facebook: shop3mien / Túi xách shop3mien / Giày sandals shop3mien
Skype: shop3mien
Email: sales@shop3mien.com ; saleshop3mien@gmail.com;

 © Copyright 2012 www.shop3mien.com, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

0946 23 23 84
0978 23 23 84
0909 73 23 84

Back to top